engagerad ledning

Engagerad ledning

Att ledningen – styrgrupp och sponsor (den övergripande affärsmässigt ansvariga för projektet) aktivt stöttar projektet är en viktig framgångsfaktor som framförs av våra erfarna förändringsledare.

Förändringsledning

Förändringsledningen kommer att vara i helt olika faser jämfört med det övriga projektet. Det mesta av förankringen i organisationen kan och bör göras av ledningen.

Ta en diskussion kring vad och vilka aktiviteter som ledningen ska göra och vad som andra i linjeorganisationen eller projektteamet ska göra. Många av aktiviteterna hittar du i kommunikationsplanen.

Tänk på att de som är djupt involverade i projektets leveranser kan ha svårt att prioritera arbetet med förändringsledning. Det är svårt att vara övertygande i sin kommunikation med andra intressenter mitt under projektet då man samtidigt brottas med större och mindre utmaningar.

”Vad kan jag göra för att stötta projektet? När man får den frågan från individerna i ledningen/styrgruppen vet man att det finns bra förutsättningar för att genomföra projektet.” 

Ulrika Wennberg, VD på Pro4u

Ladda ner vårt whitepaper – Nyckelfaktorer för att lyckas i ert förändringsarbete.

Där får du ta del av 9 till tips och nyttig information inför ett förändringsarbete.

Klicka här för att ladda ner