Vattenfall Eldistribution Sverige anlitar Pro4u:s förändringsledare, Jan Fornborg, för att leda arbetet med att anpassa processer och system till en ny marknadsmodell på elmarknaden.

Ny Elmarknadshubb och ny marknadsmodell på elmarknaden

Regeringen har fattat beslut om att förenkla för kunderna på elmarknaden. I korthet går det ut på att kunden ska få elhandlaren som sin enda kontakt istället för som idag två kontakter, en med elhandlaren och en med nätägaren. Ansvarsfördelningen mellan aktörerna görs om och en centraliserad IT-lösning kallad Elmarknadshubben ska vara navet i marknadsmodellen. Idag finns det ca 320 aktörer på elmarknaden som nu har ca tre år på sig att anpassa sina processer, system och informationsmodeller till den nya marknadsmodellen. Den nya modellen förväntas vara i drift i årsskiftet 2021/2022.

Vattenfall Eldistribution Sverige är en av landets största nätägare som distribuerar el till nästan 900 000 kunder runt om i landet. Man bygger, driver, underhåller och investerar i sitt elnät för att kunderna ska få tillförlitliga leveranser.

”Utmaningen i att anpassa en verksamhet till en ny marknadsmodell samtidigt som verksamheten måste fungera som vanligt är kommunikation.  Jag tycker det är spännande att vara med från början med att analysera, planera och kommunicera en så omfattande förändringsprocess som förutom internt på Vattenfall Eldistribution också kräver samarbete med Svenska Kraftnät och branschorganisationen Energiföretagen.”

Jan Fornborg, förändringsledare och senior partner Pro4u

Anpassning av processer och system

För Vattenfall Eldistribution innebär förändringen att arbetsprocesser för kundflyttar, leverantörsbyten och avräkning flyttas över till andra aktörer på elmarknaden. Samtidigt etableras en ny central IT-lösning för hela elmarknaden som ska innehålla elanläggningar, kundinformation, avtal och mätvärden vilket blir en ny informationshub för de nya processerna. Eldistributions ansvarar för att förse och uppdatera informationshubben med anläggningsinformation och mätvärden. I dagsläget finns det många öppna frågor om detaljerna kring hur den nya marknadsmodellen kommer att utformas samtidigt som verksamheten på Eldistribution vill få svar på frågan om hur det påverkar deras arbete.

Mer information om Elmarknadshubben från Svenska Kraftnät här

Vi har varit delaktiga i många förändringsprojekt. Ta del av våra kundcase.