Christer Dahl, Senior Partner på Pro4u

Skandia har valt Christer Dahl, Senior Partner, på Pro4u för att förstärka sin organisation. Skandia blir därmed en ny kund till Pro4u inom försäkring.

Christer kommer att gå in i en roll som verksamhetsmodellerare med fokus på begrepps- och informationsmodellering.

– Det är ett roligt uppdrag som ger mig möjlighet att använda både min långa erfarenhet från begrepps- och informationsmodellering i kombination med mitt kunnande inom försäkringsbranschen, säger Christer.

Pro4u har gjort fler än 50 uppdrag inom försäkringsbranschen framförallt  som förändringsledare/projektledare men även i andra ledande roller som arkitekter, kravledare och testledare. Exempel på försäkringsuppdrag är återinförande av återbäring för sakförsäkringar, beståndsöverlåtelse, fusion av två varumärken och införande av Solvens 2.

Läs mer om våra uppdrag inom försäkring.