Tips för adepter och mentorer

Pro4u konsulten Stefan Gunbrant har utsetts till årets mentor i Stockholms län. Stefan är mentor till nya företagare via Nyföretagarcentrum, en icke vinstdrivande förening som finns i ca 200 kommuner i landet, dit man som nyföretagare kan vända sig för råd och stöd.

Vi ville såklart höra mer om Stefans mentorskap och vad han har för tips till blivande mentorer och adepter och fick till en pratstund.

Varför blev du mentor?

Jag blev mentor för jag har ett starkt intresse av att hjälpa människor. Det är inte bara de här senaste 20 åren som jag arbetat som aktiv mentor utan det började redan från barnsben. Viljan att hjälpa, stötta och se till att människor mår bra har följt mig både under uppväxten och som vuxen. 2001 utbildade jag mig inom mentorskap och fick mitt första officiella mentoruppdrag.

I mitt affärsliv har jag också haft möjlighet att hjälpa till i flera bolag genom att t ex sitta i styrelser och hjälpt till att driva bolag från start till fullt etablerade. Så att jag blev mentor via just Nyföretagarcentrum känns väldigt naturligt.

Vad tycker du är det bästa med att vara mentor?

Det bästa är att se personer och företag växa. Att de går från en första idé till ett bolag som etableras. Att se människorna bakom idén etablera sig som företagare och våga ta steget ut som företagare med egna bolag.

Hur kan mentorskap hjälpa adepten?

Det som är genomgående i de uppdrag jag haft är att adepten går från en position där hen är lite osäker till att kunna stå på egna ben. Man hjälps åt tillsammans för att gå från första stadiet till att kunna driva ett bolag. När vi är klara så har adepten ofta ordning på struktur, ekonomi, försäljning, marknadsföring och företagets tjänster. Då känner hen sig så trygg att och kan gå vidare utan mitt stöd. Då kan jag lämna och dom flyger själva.

Hur funkar det praktiskt?

Det finns såklart olika behov hos olika adepter, men det vanliga är att jag träffar mina adepter varannan vecka i ca 1-1,5 timme. Totalt lägger jag ca 50 timmar under perioden aug-maj per adept. När vi är klara så utvärderar vi hela upplägget. Nyföretagarcentrum är ett bra stöd hela vägen. De stödjer både adepten och oss mentorer genom t ex utbildningar. Jag har normalt en adept i taget via Nyföretagarcentrum men även andra uppdrag både professionellt och privat.

Utifrån ditt mentorskap, vad är de bästa tipsen om man vill bli mentor?

De bästa tipsen för att bli mentor är att man varit med om olika typer av chefspositioner. Man ska gärna haft ledande positioner där man varit antingen i en större organisation där man lett personer, haft personalärenden och ansvar. Eller/och om man ska jobba för Nyföretagarcenter så är det bra om du har startat och drivit bolag och kanske kommit så långt att du anställt personal. Att ha gjort den resan är mycket betydelsefull. Sedan tycker jag det är bra att vara förälder. Jag har lärt mig mycket av föräldraskap och många av entreprenörerna är unga med barn hemma. De stöter på andra bekymmer som inte har med det konkreta företaget att göra. Fungerar det inte hemma så fungerar det inte på jobbet.

En viktig egenskap hos en mentor är att man måste kunna lyssna. Det är inte du som ska prata, det är adepten. Adepten har i uppgift till varje möte att komma fram till vad den vill prata om. Det är adepten som sätter agendan för mötet. Adepten styr vad man på mentortiden pratar om och ställer frågor utifrån det. Sedan kan mentorn delge sin erfarenhet inom området och svara på frågorna.

Vad är dina bästa tips för en adept

En adept måste gå in i det med hull och hår och vara lyhörd för att ta råden. Det är också viktigt att lägga extra tid inför mötena för att förbereda dessa. Då får både mentor och adept ut maximalt av mötena.