KSSS Offshore clinic i samarbete med Team Pro4u

Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS) är Sveriges största och världens näst största segelsällskap med över 5 500 medlemmar, varav över 2 000 juniorer.
Utbildning, speciellt av unga, är en viktig del av verksamheten där 400 personer deltar i träningsverksamhet varje vecka och under sommaren har man 800 lägerdeltagare. Denna breda satsning har bl.a. resulterat i 17 olympiska medaljer.

Någon utbildning i havskappsegling för unga har KSSS inte haft innan KSSS Offshore clinic i samarbete med Team Pro4u startade 2019. Det var Patrik Forsgren, skeppare på Team Pro4u, som tog initiativ till ett samarbete med KSSS för att skapa en utbildning i havskappsegling. Patrik och Anders Bengtsson, ansvarig för KSSS träningsverksamhet, utformade tillsammans utbildningen KSSS Offshore clinic. Anders berättar vad havkappseglingsutbildningen betyder för KSSS.

”KSSS har skapat en fantastisk fin plattform för segling i Sverige och den här utbildningen är en förlängning av det. Målet med utbildningen är att öka intresset och utveckla yngre seglare i havskappsegling i stor båt. Det har inte funnits den här typen av havskappseglingsutbildningar för unga innan och vi märker verkligen att det funnits ett behov. Det blir mer och mer tryck på utbildningen för varje år. Hade jag varit ung idag och denna utbildning funnits hade jag hoppat på direkt!

För KSSS betyder den här utbildningen jättemycket. Det har varit ett av våra strategiska mål att ha fler ben inom KSSS. Havskappsegling är ett av dem. Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda den här utbildningen och över samarbetet med Patrik och Team Pro4u.

Man kan nog säga att både Patrik och jag är tävlingsmänniskor och hade en klar bild av vad vi ville med utbildningen. Det är ingen utbildning som görs lite halvdant, utan den är verkligen byggd utifrån vilja och höga ambitioner. Ska någonting få genomslag så måste det vara riktigt bra och det får vi bevis på nu. Självklart vidareutvecklas utbildningen hela tiden också. Vi får viktig input från både deltagare och utifrån det övriga seglingslivet som vi använder för att hela tiden utveckla utbildningen.

De som har gått utbildningen är väldigt positiva i sin feedback. Bland annat säger många av dem att utbildningen gett dem ett helt annat självförtroende som seglare. Det är väldigt roligt att få bidra till det.”

Läs mer om KSSS Offshore clinic i samarbete med Team Pro4u här