Stefan Larssons pågående uppdrag handlar om att hjälpa Trafikkontoret inom Stockholms stad att ta fram kravunderlag för ett nytt systemstöd som ska ersätta dagens system som tar emot och administrerar anmälningar gällande upptäckta fel på stadens egendomar i trafik- och utemiljön.

”Jag arbetar med kravinsamlingen genom intervjuer med verksamheter och anlitade entreprenörer som utför inkomna uppdrag. På det sättet försöker vi lyssna in hur det är att jobba med dagens system och vad man vill undvika och förbättra i det nya systemstödet. Efter insamlandet av informationen har den kvantifierats och utvärderats. Nu är vi inne i upphandlingsprocessen.

Jag har mer än 20 års erfarenhet av olika lösningar inom just ärendehanterings- och ordersystem, så jag känner mig hemma i landskapet och kan även bidra med en hel del erfarenhet från offentlig sektor. Min kunskap om olika systemlösningar passar bra in i uppdraget då vi tittar på ett standardsystem att finnas som grund för ytterligare utveckling.

För att lyckas med ett sådant här projekt gäller det att man hittar en balans mellan hur man beskriver behov och krav för att det ska vara möjligt att leverera en lösning. Det tycker jag vi har lyckats med.

Uppdraget är både utvecklande och roligt.”

På Pro4u ser vi fram emot att följa Stefans fortsatta arbete!