Pro4u stödjer
Cancerfonden sedan 2004,
Futebol da Forca, förändringsledning med fotboll som medel
och teambuilding & kappseglingsprojektet Team Pro4u.

Pro4u – Konsulterna som leder