K

Örebro kommun ökar tillgängligheten genom att erbjuda digitala konstrundor med hjälp av Sitevision

Örebro kommun ville göra konsten mer tillgänglig för människor genom att sänka tröskeln för tillgång till den. För att uppnå detta utvecklades två appar som gör stadens konst mer tillgänglig för alla. Om du använder Sitevision som CMS kan du skapa appar som erbjuder digitala konstvisningar, precis som Örebro kommun gjorde. Här berättar vi mer om hur det går till.

Sitevision + React Native APP = digitala konstrundor

Örebro kommun skapade i sitt projekt två konstappar, en för permanent konst och en för en återkommande konstutställning som kallas Open Art och som äger rum vartannat år. Dessa appar har en gemensam plattform som hämtar allt innehåll från Sitevision. I huvudsak finns det en Sitevision-webb för offentlig konst och en annan för Open Art. Kommunen matar in informationen på dessa webbsidor, som sedan överförs till apparna via API.

Vi valde Sitevision tidigt i projektet då det gör det väldigt enkelt för redaktörerna att redigera innehållet för konstverken. Dessutom har Sitevision en mängd olika verktyg som gör det möjligt att konsumera information på olika sätt

Stefan Sager som är Webbutvecklare Örebro kommun och som byggt API:et för lösningen.

Informationen om konstverken finns i Sitevision. Med hjälp av API:et hämtas koordinater från kartdatabasen. När mobilappen efterfrågar informationen så svarar API:et med JSON-data.

Design och användarupplevelse

Båda programmen bygger på ett gemensamt designsystem, vilket gör det möjligt att återanvända designen för flera appar som använder samma grundkomponenter men skiljer sig åt i sina grafiska profiler. Dessutom är det tänkbart att utveckla ytterligare appar som använder samma teknik och design.

I de båda apparna kan man bläddra bland alla konstverk antingen på en karta eller i en lista och få mer information om dem. Textbeskrivningen åtföljs av bilder, videor, voice-over och teckenspråkstolkning. Det är enkelt att spara dina favoritkonstverk, upptäcka konstverk i närheten och generera konstturer. Det finns också en specialiserad konstrunda för barn, där de kan svara på frågor och bygga en ordfläta.

Kontakt för mer information
Fredrik Hagelin Pro4u, kundansvarig
fredrik.hagelin@pro4u.com

Anita Lindgren Örebro kommun, webbstrateg
anita.lindgren@orebro.se (Om du vill veta mer om hur Örebro kommun gjorde)

Mikael Engström Advant, ansvarig för framtagande av design & appar
mikael@advant.se