Kravanalytiker för finansiell rapportering

 

Pro4u:s Senior Partner Tomas Westring påbörjar ett nytt uppdrag som kravanalytiker för finansiell rapportering.

Tomas deltar i ett projekt som ska ersätta företagets befintliga system för huvudbok och Data Warehouse för finansiell rapportering. Han ansvarar för kravanalys och ska tillsammans med verksamhet och IT ta fram de nya lösningarna. Arbetet inkluderar bokföringsflöden och processer, finansiell rapportering samt avstämningsprocesser mellan källa, huvudbok och Data Warehouse. Även om lösningarna byggs för en filial idag, ska lösningarna vara så generella att de ska kunna utökas till flera länder i framtiden.

Tomas bidrar med sina kunskaper i finansiell information, processer och rutiner samt Data Warehouse och BI lösningar. Kombinationen av verksamhetskunskaper med förståelse för IT gällande finansiell – och riskrapportering inom bank och finans var avgörande i val av konsult.

 

”Utmaningen i uppdraget är omfattningen av projektet och tiden att leverera på. Bokföringsflöden och myndighetsrapportering ska vara exakt rätt och inget annat. Samtidigt som andra tvingande systemförändringar påverkar tidsplanen. Det roliga i en så pass stor förändring som detta innebär, är att det finns möjligheter att tänka en extra gång och leverera något mer som kunden inte tänkte på från början.” 

Tomas Westring, kravanalytiker och senior partner Pro4u

Läs våra kundcase.