App för äldre

En hjälpsam app för äldre som mår psykiskt dåligt

Ett spännande utvecklingsprojekt inom vuxenpsykiatrin växer nu fram. En app framtagen för SLSO anpassas för att användas för äldre med psykisk ohälsa. Det är en grupp där det finns ångest, depression, ensamhet och en hög statistik på självmord. Hittills har det inte satsats mycket på gruppen så detta är ett efterlängtat projekt. 

Syftet är att kombinera samtalsträffar med användning av appen mellan träffarnaappen kommer bland annat finnas aktivitetsdagbok, undervisning kring depression, självhjälpsinstruktioner och avslappningsövningar. Innehållet i appen ska på ett enkelt sätt stärka deltagaren att reflektera och genomföra förändringar i vardagen. 

App för äldre som mår psykiskt dåligt

Om innovationsprojektet

Eva-Lii Mark är beställare och senior projektledare på Norra Stockholms psykiatri. Så här säger hon om projektet:  

“Gemensamt för de patienter vi möter är att de har svår ångest och djup depression. Man har en djupare depression än vad man klarar av att hantera inom primärvården. De träffas i grupp var 14:e dag. Med appen har patienterna stöd i att uppnå aktivitet i vardagen mellan gruppträffarna. Appen lär på olika sätt patienterna att systematisera saker om sig själva. När de skattar hur de mår kan de också se skillnader på vad de gjorde de dagar de låg bra på skalan och det de gjorde när de mådde sämre på skalan. Det finns en pedagogik i detta som gör att man lär sig under tiden.  

När man återvänder till de fysiska träffarna utvärderar man vad som fyllts i via appen och kan sätta mål för kommande tid. Att detta sker i grupp är viktigt då det finns mycket forskning som visar att det man lär av varandra i grupp blir mer substans i än när man ensam delar med sin terapeut. Det finns en sån kraft i att dela i grupp.  

Det finns ganska mycket fördomar kring att äldre inte använder datorer och smartphones som inte stämmer. En positiv sidoeffekt av appen är att ju mer bekväma patienterna blir med den så blir de också mer bekväma med att ta sig an den övriga digitala världen. De tekniska kunskaperna bland äldre ökar hela tiden. Idag har alla i målgruppen en mobiltelefon och en hel del har börjat använda appar som t ex Facetime och dejtingappar. De hjälper gärna varandra med hur man gör för att använda dessa digitala hjälpmedel.  

I framtiden tror jag man måste hitta olika broar mellan fysiska möten och digitala hjälpmedel utan att utesluta fysiska möten. Det blir ett sätt att hålla en hög aktivitetsnivå. 

Gunnar Dagnå och jag har arbetat tillsammans kring appen sedan oktober 2019 och han har en djup insikt i den här målgruppen och ser tekniken som ett sätt att uppnå resultat. Att appen blir ett aktivt hjälpmedel så att patienterna kan må bättre i sin vardag. Han har varit fantastisk i det här jobbet.” 

Gunnar Dagnå som anlitas via Pro4u har rollen som konceptutvecklare och verksamhetskonsult i projektet. Han berättar: 

”Det är intressant att blanda teknik med fysiska träffar. Appen är inte tänkt att ersätta terapeuten på något sätt, man kommer fortfarande träffa behandlare. Men den hjälper mellan träffarna då deltagarna fyller i det dom gör utanför träffarna i appen. Appen är något man har med sig jämt.  

Det mesta av innehållet producerar vi tillsammans med behandlarna på äldremottagningen i Alvik. Vi kommer också testa idéerna på tidigare patienter för att utveckla rätt sorts innehåll. 

Jag har länge jobbat inom kommunikation och tidigare arbetat mycket med medborgarinformation för Stockholms läns landsting. Internetpsykiatri för barn och ungdomar kom jag i kontakt med för tio år sedan och det har varit och är otroligt spännande att lära sig om hur behandlingar fungerar och hur man kan föra över delar av det till digitala verktyg. Jag kan agera bro mellan verksamheten och tekniken, kravställa teknik samt pedagogiskt implementera den.” 

Mål för innovationsprojektet

  • Att stärka förmåga till självreflektion och handling.
  • Förhöja deltagarens upplevelse av samtalsgruppens innehåll.
  • Berika deltagarens vardag.
  • Skapa en “digital arbetsbok” att användas mellan samtalsträffarna.
  • deltagaren kan fortsätta använda appen efter att samtalen avslutats.

Effekter för innovationsprojektet

  • Ökat självledarskap och förmåga att hantera och berika vardagen för äldre män med depression, oro och ångest
  • Ökad förmåga att själv förstå, hantera och lindra symtom på ångest och depression
  • Förbättrad kontinuitet mellan varje samtalsträff