Pro4u har tecknat ramavtal för management-konsulter med Sinfra.

Verksamhetsutveckling samt Kompetens- och ledarskapsutveckling är det två områden som avtalet omfattar.

Ramavtalet kan utnyttjas av Sinfras medlemmar som bedriver fjärrvärme, VA och El verksamheter i Stockholms storstadsregion.

Läs mer om ramavtalet