Erik Sandell

Ny Senior Partner hos oss på Pro4u!

Erik Sandell har en gedigen erfarenhet och en profil som gör oss mycket glada att hälsa honom välkommen som Senior Partner på Pro4u. Inför tillträdet till den nya rollen satte vi oss ned och pratade med Erik om hans erfarenheter och tankar kring det nya uppdraget.

Berätta lite om dig och din bakgrund

Jag har länge haft olika roller som teknisk projektledare, programledare och driftansvarig. Jag har bland annat ansvarat för transiteringsuppdrag på Agria och varit driftansvarig samt projektledare för Sollentuna Kommun, för att nämna några uppdragsgivare.

Jag började vuxenlivet med en examen från Officershögskolan och därefter ägnade jag mig åt fördjupade studier i nätverksdrift. Jag kompletterade senare min profil med juridik med inriktning förvaltningsrätt och upphandling. Sedan dess har jag givetvis uppdaterat mig genom olika fördjupningar och certifieringar, nu senast med ett certifikat för Azure och Public Cloud.

Vad har du för specialistkompetens

Mitt specialområde är transitering, migrering, transformering, nyetablering av system och flytt av datacenter mellan olika leverantörer.

Som projektledare tenderar jag att ta mig an uppdrag med en hög grad av personligt engagemang. Jag har med tiden insett att jag har förmågan att översätta och kommunicera teknisk information på ett sätt som andra stakeholders har lätt att ta till sig, och på så sätt effektivisera och skapa synergier mellan avdelningar som ofta ”pratar lite olika språk”. Att vara bryggan mellan kompetenser, filtret mellan stakeholders och på så sätt skapa dynamik av olikheter ser jag som projektledarens viktigaste roll.,

Vad många kanske inte vet är att jag länge arbetat med coaching av sporttalanger. Det är något som jag brinner för och som gett mig kunskap jag kan använda i min projektledarroll. Det finns en sorts energi inom idrottsvärlden som i vissa fall med fördel kan tas med in i vår typ av verksamhet.

Vad lockade med att bli Senior Partner hos oss på Pro4u

Jag är angelägen om att dela med mig av mina erfarenheter samt att ta del av de fantastiska erfarenheter som finns representerade i partnernätverket. Jag är lite av en ”kick-sökare”, och den bästa ”kicken” jag vet är när olika kompetenser kompletterar varandra och synergierna där emellan skapar arbetssituationer där 1 plus 1 blir 3.