Äldres hälsa

Nollvision gällande äldres hälsa i Enskede – Årsta – Vantörs stadsdelsförvaltning

Inom Enskede – Årsta – Vantörs stadsdelsförvaltning har man under en längre tid arbetat med en nollvision för äldres hälsa. Det senaste i ledet är en responsiv e-tjänst som tagits fram. E-tjänsten samlar material som tidigare endast funnits i fysisk form ute på hemtjänstens kontor och gör den digitalt tillgänglig. Som projektledare har man anlitat Atanasia Giouleka konsult hos Pro4u via Visma.

Läs vidare i vårt kundcase där både Atanasia och uppdragsivare Malin Ljung på Enskede – Årsta – Vantör stadsdelsförvaltning berättar om projektet.