Erik Sandell Kulturförvaltningen

Pro4u:s Senior Partner, Erik Sandell befinner sig på uppdrag hos Kulturförvaltningen. Vi ville gärna höra vad han gör där och fick en pratstund.

Berätta kort om ditt uppdrag:

Kulturförvaltningen har under hösten 2020 genomfört en översyn av IT verksamheten. Resultatet av översynen resulterade i en mer koordinerad digital utvecklingsagenda. I och med detta ställs det nu nya krav hos förvaltningens olika verksamheter samt hos den centrala enheten för digitalisering och IT på Kulturförvaltningen.

Digitala strategier ska nu utarbetas på avdelningsnivå och förvaltningens nuvarande IT-stöd kommer att behöva utvecklas för att den övergripande IT-strategin ska kunna genomföras. Fokus ligger på att förbättra Kulturförvaltningens arbetssätt, effektivisera verksamheten och skapa ett erbjudande som möter våra kunders behov.

Vid den genomgripande översynen som gjorts har det framgått att Kulturförvaltningen behöver stöd i att utveckla en förbättrad upplevelse till sina brukare. Bland annat framgick behoven av förnyade e-tjänstersystemstöd och stöd i mottagarrollen samt vikten av att operativt agera mottagare i IT leveranser.

Förvaltningen arbetar numera också kontinuerligt med införanden, uppdateringar, migreringar och utbyten som leds av Stockholm Stad centralt. Kulturförvaltningen och dess enhet för Digitalisering & IT behövde ta in externt stöd för att kunna hålla tempo i införandet, ha stöd i förbättringsarbete som exempelvis processer, eskaleringar och kvalitetssäkring i leveranser. Verksamheterna har befunnit sig och befinner sig fortfarande på olika nivåer i digitaliseringsresan. Därför skiftar rollen från att vara strategisk rådgivare till att handfast leda utveckling och implementering av nya IT-stöd samt införande av nya arbetssätt. Det var därför viktigt för Kulturförvaltningen att  konsulten de tar in har bred erfarenhet och kan arbeta både strategiskt, taktiskt och operativt.

Vad ser du fram emot i detta uppdrag?

Det jag ser fram emot är att få jobba i så skiftande roller och olika nivåer. Att få vara med att digitalisera i Stockholms Stads Kulturförvaltning där så mycket spännande är på gång är en förmån.

Vad bidrar du med i uppdraget med tanke på erfarenhet och bakgrund?

Min långa erfarenhet där jag både varit leverantör och kund i offentlig sektor är en stor fördel. Tidigare uppdrag som handlat om att digitalisera och cloudfiera i offentlig sektor är också ett stort plus att ha med sig i bagaget. Processtänket från otaliga uppdrag gällande alltifrån transitering, migrering och digitalisering är en naturlig del som jag också bidrar med.