Kundcase Kontaktcenter

Kontaktcenter, en avdelning inom Serviceförvaltningen i Stockholms stad behövde ett effektivare arbetssätt och en organisation som bättre kunde möta dagens krav på en modern kundtjänst. Agneta Jakobsson togs in via Pro4u för uppdraget och förändringar började ske.

De 80 medarbetarna i Stockholms stads kontaktcenter hanterar årligen ca: 450 000 ärenden. Under de 10 år som kontaktcenter har funnits har uppdrag och nya rutiner löpande lagts till.

I vårt kundcase berättar beställaren Mariann Hellström, Verksamhetschef på Serviceförvaltningen och Agneta om framgångsfaktorerna och hur de lyckades skapa en enhetlig struktur och modell för ett effektivare arbetssätt.

Kontaktcenter