Kundcase Serviceförvaltningen fakturering

När Serviceförvaltningen tog beslut om att förändra och förbättra sitt arbete genom hela faktureringsprocessen ville man ta hjälp utifrån. Allt från beställning till utsänd faktura behövde effektiviseras och Anna Erlandsson kom via Pro4u in för att leda uppdraget.

På Serviceförvaltningen hanterar man ca 800 tjänsteöverenskommelser per år. Kunderna finns inom stadens alla olika verksamhetsområden. Anna konstaterade snabbt att de många aktörerna och överlämningarna gjorde processen onödigt komplex men nöjde sig inte där. Läs mer om hur serviceförvaltningen lyckades förenkla hela processen och framgångsfaktorerna för detta i vårt kundcase.

Kundcase Serviceförvaltningen