Tre av Pro4u:s förändringsledare delar med sig av sina erfarenheter från agila arbetssätt.

Några saker som Kennet Jansson, Jesper Grannas och Jan Fornborg lyfter fram i artikeln är:

-Ett agilt arbetssätt innebär att det ställs andra krav på projekt- och förändringsledarrollen. Att fokusera på att skapa förutsättningar och inta en coachande roll är viktigt för att lyckas, Kennet.

-Skapa transparens i allt från pågående arbete i teamet till kravställning och specifikationer. När man kan spåra en utvecklingsaktivitet till ett verksamhetskrav skapas transparens och en ökad förståelse för vad utvecklingsarbetet bidrar till, Jan.

-Skapa daglig styrning och prioritering av utvecklingen utifrån de initiativ verksamheten faktiskt driver. Idén om att förvaltningsorganisationer förvaltar något ’färdigt’ är död. Det är en positiv utveckling när teamen till slut är så samtrimmade att den organisatoriska uppdelningen mellan verksamhet och IT ifrågasätts, Jesper.

Från vänster:

Kennet Jansson – Projekt och förändringsledare inom IT, verksamhet och organisation. Han hjälper våra kunder genomföra komplexa och utmanande initiativ och långsiktiga effektmål.

Jesper Grannas – Kravledare och kravanalytiker med ansvar för verksamhetsanalyser innefattande begreppsanalys, processer, kravfångst och kravhantering. Även initial design i form av dataflöden, datamodellering etc. Drivs av att identifiera affärsvärdet med IT genom verksamhetsanalys/process, kravanalys och omsättning av krav till design. Jesper har erfarenhet från bank, försäkring och börshandel.

Jan Fornborg – Inriktning på förändringsledning, verksamhet & IT och kundrelationer. ”Få det svåra gjort”. Har arbetat länge med Agil förändringsledning. Uppdrag inom kundkommunikation i digitala och manuella kanaler, integrerat CRM med Business Intelligence, utredningsledning, AML (motverka penningtvätt) och data warehouse.

Läs hela artikeln:

Några tips för att lyckas med införande av agila arbetssätt