Hur förberedda för GDPR är svenska företag och myndigheter?

Pro4u har genomfört en enkät kring GDPR. Resultaten kan du ladda ned längre ned på denna sida.

Enkätsvaren kommer från ”Nätverket för GDPR” på LinkedIn med över 830 medlemmar. De har ett intresse kring den nya lagstiftningen som gäller för både företag och myndigheter. Det är troligt att de som svarat befinner sig i organisationer som redan satt igång sitt arbete.

Det är glädjande att så pass många har svarat på enkäten och att GDPR arbetet är i gång.

Undersökningen pekar på att 30% kommer att vara klara med anpassningen till den nya lagstiftningen som träder i kraft den 25 maj 2018. Vi kan konstatera att denna siffra gäller för redan insatta och engagerade. Vad beträffar Sveriges övriga organisationer är siffran sannolikt lägre. Att så få kommer att vara klara till den 25 maj är alarmerande. Arbetet med anpassningen till GDPR kommer att fortsätta lång tid framöver.

Ladda ned resultatet från enkäten här

Länk till Nätverket för GDPR på Linkedin