Det bedrivs många förändringsprojekt i svenska företag och organisationer. Många projekt lyckas med att nå förändringsmålen, men det finns också projekt som inte når fram eller missar målen. En anledning kan vara att organisationen inte är förberedd eller förändringen förankrad.

Det här är en av många viktiga delar i ett projekt. Har du valt att arbeta med någon av punkterna nedan eller har du prioriterat några andra i ditt förändringsprojekt?

Vår erfarenhet på Pro4u är att det inte behöver vara komplicerat att förbereda en organisation på ett bra sätt. I en strategi för att förbereda organisationen har kommunikationen en mycket viktig roll och det finns ett antal faktorer som avgör hur bra genomslag kommunikationen får:

  • Att ledningen står som avsändare för kommunikationen och visar projektets betydelse
  • Kommunikationen ska vara ärlig och rak
  • Hitta interna och engagerade ambassadörer som kan kommunicera i en dialog öga-mot-öga
  • Gör effektmålen tydliga och lätta att förstå
  • Sätt individen i fokus för kommunikationen. Medarbetarna och andra målgrupper som t.ex. kunder/leverantörer måste förstå hur de påverkas och vad som förväntas av dem!
  • Förankra och kvalitetssäkra i en pilot eller med en referensgrupp innan ni kommunicerar detaljer om vad som förväntas av dem.

Varför glöms då förändringskommunikationen bort? En vanlig anledning är att så mycket annat som måste hinnas med och genomföras och kommunikation/förankring prioriteras ned. Det krävs en insikt hos förändringsledare, styrgrupper och ledningar för att frågan ska vara högprioriterad. Lyft därför tidigt frågan hur organisationen ska förberedas!

Ulrika Wennberg, Förändringsledare Pro4u