I nästan alla förändringsprojekt är det viktigt att ansvariga förändringsledare ”får med sig” organisationen. Att alla som berörs inser vikten av att projektet genomförs, och att man också accepterar de förändringar och de mål som satts upp. Betydelsen av att ledningen, för den del av en organisation som berörs, visar sitt stöd för ett projekt kan inte underskattas. Det är ofta lättare att få en organisation att lyssna och acceptera förändringar om ledningen är närvarande och engagerad i alla faser av ett förändringsprojekt.

På Pro4u har vi erfarenhet från ett stort antal förändringsprojekt där vi sett kraften i den positiva förändringsvilja som kan uppstå när ledningen i ett tidigt skede engagerar sig i förändringsarbetet.
Samtidigt är det givetvis så att behovet av att ledningen engagerar sig kan variera kraftigt. I många projekt klarar den eller de som ansvarar för att driva förändringsarbetet själva att skapa förankring, förståelse och engagemang.

Baserat på vår mångåriga erfarenhet av förändringsledning vill vi ge följande råd till ledningen för en verksamhet inför och under ett förändringsprojekt:

  • Var förberedd på reaktioner som kan komma och stå upp för förändringen.
  • En ledning som inte står upp när det stormar får inte igenom förändringar!
  • Svikta inte när medarbetare klagar för att det är jobbigt. Förklara igen, motivera, engagera!
  • Påverka och tillför positiv energi till projektet om det tappar tempo.
  • Se till att eventuella mellanchefer är med på noterna. Agera och argumentera på samma sätt!

Redan när ett förändringsprojekt diskuteras initialt är det viktigt att göra en bedömning av hur ”mottaglig” en organisation är när det gäller att ta till sig det faktum att ett projekt kan komma att startas. Vilka kan reaktionerna bli? Vad kommer att krävas för att skapa en bra förståelse för projektmålen? En grundlig initial analys är en förutsättning för att man ska veta vilket engagemang som kan komma att krävas av ledningen, men även av styrgruppen som ofta har en nyckelroll för att ett förändringsprojekt ska lyckas.

Ledningens engagemang har också stor betydelse för att stötta de som leder ett förändringsprojekt. Att ledningen visar ett engagemang för hur ett projekt utvecklas sänder viktiga förändringssignaler internt. Det snabbar också upp kommunikations- och beslutsvägarna, och snabba beslut är ofta helt avgörande för att förändringsprojekt inte ska tappa tempo.

Att frågan om ledningens betydelse för lyckade förändringsprojekt är högaktuell visar seminariet
” Därför misslyckas 7 av 10 förändringsförsök” som nyligen anordnades av ett ledande institut för ledarskapsutbildning. En slutsats på seminariet var; Bra ledarskap handlar inte bara om att kommunicera förändringsbehovet och ha en tydlig vision om vad man vill. Det handlar också om att få medarbetarna att förstå och vilja skapa förändring. De behöver verktyg och självförtroende så de vet hur de ska gå tillväga och en trygghet i att förändring är nödvändigt i alla organisationer!

Kennet Jansson, Projektledare Pro4u