Christer Dahl - utbildning Excel

Pro4u konsulten Christer Dahl är en van utbildare. Senaste uppdraget vände sig till deltagare som arbetat praktisk i Excel under några år, men som ännu inte upptäckt den fulla kraften i verktyget.

Så här säger Christer om uppdraget:

Utbildningen var en omfattande överflygning för att förklara sambanden mellan lika delar och hur man löser vardagliga problem, tex hur man sätter rubriker på sina utskrifter, hur man låser rad- och kolumnrubriker vid rullning eller hur man skapar en mall för den årliga rapporteringen.

Kursen gav även starten på nästa nivå för deltagarna genom att hjälpa dem igång med att skriva formler som utnyttjar Excels många inbyggda funktioner, insikt i hur pivottabeller fungerar och hur villkor kan användas för att formatera kalkylbladen till ökad läsbarhet.  

De fyra tillfällena var praktiska och med ganska mycket information. Varje tillfälle höll jag en teoretisk genomgång och sedan övning kring detta. Vissa uppgifter skulle deltagarna göra mellan tillfällena. På det sättet blev det inte för långa dagar och man fick tillfälle att öva i lugn och ro mellan gångerna.

Jag har hållit utbildningar i ca 25 år. Ofta avancerade teknikutbildningar för personer verksamma inom IT. Men också Excel för programmerare. Så detta var en lite udda kurs för mig, att starta på en mer grundläggande nivå. Det gjorde det väldigt roligt. Första Excelkursen jag höll var 1993. Det är min favoritprogramvara eftersom Excel går att använda till så mycket. I Excel går det att göra nästan precis vad som helst och nästan på vilket sätt som helst. Så jag kör gärna allt från grund- till avancerade Excelutbildningar!