Karin Törnblom är ute på ett intressant uppdrag där hon ska genomföra en förstudie (förändringsanalys och informationskartläggning) som kommer resultera i ett underlag inför en kommande upphandling vad gäller IT-stöd för Vård- och omsorg inom Norrköpings Kommun. Det innebär arbete med verksamhetens processer, information och system i samverkan.

Karin kommer analysera:

  • Problem, mål, förändringsbehov och processer inom utredningsobjekten.
  • Informationsbehov och informationsflöden mellan dessa utredningsobjekt, och interaktion med andra system, som finns inom organisationen.
  • Intressenter, risker, konsekvenser, genomförbarhet, marknadsanalys och leveransmodeller
  • Beskrivning av nuläge och framtida behov avseende funktionella och tekniska krav

Så här säger Karin själv om uppdraget:

Jag ser fram emot att få jobba på kundsidan och nyttja den långa erfarenhet jag har från tidigare anställning, där jag jobbat med implementering av IT system inom Äldreomsorgen.

Tack vare att jag har en bakgrund inom företag som utvecklar och implementerar IT system, har jag en mycket bra kunskap och förståelse för samspelet mellan många olika intressenter hos kund (beställare, IT, verksamhetsansvariga från olika enheter, användare) samt olika roller hos leverantörer (Projektledare, Produktägare, Utvecklare). Jag har bred kunskap om olika IT lösningar inom Äldreomsorgen och har i samband med olika implementeringar samarbetat med flera leverantörer kring integration och informationsflöden.”

Vi önskar Karin lycka till och följer resultatet med spänning!