Bostadsförmedlingen

Intensiv utvecklingsfas hos Bostadsförmedlingen

Bostadsförmedlingen i Stockholm erbjuder förmedling av hyresrätter i Stockholmsregionen och har tre år i rad slagit nya rekord i antal förmedlade lägenheter. Av den anledningen är bolaget inne i en intensiv utvecklingsfas där kunderbjudanden, processer och arbetssätt ses över. Det pågår omfattande vidareutveckling av verksamhetssystem, införande av ett helt nytt stöd för ärendehantering och CRM samt långsiktiga förbättringar av bolagets digitala förmågor.

Vår konsult Pejman Karimi hjälper just nu avdelningen för digitala tjänster inom Bostadsförmedlingen att förbättra och anpassa testarbetet i det pågående förändringsarbetet med att införa nya system och renodla lösningsarkitekturen.

Så här säger uppdragsgivaren Johan Wetterholm, ansvarig avdelningen för digitala tjänster, och Pejman själv om uppdraget:

Pejman stärker upp vårt testteam och kastade sig rakt in i uppdraget med uppkavlade armar, det uppskattas! Han ger förutom det manuella testarbetet också en injektion i strukturarbetet som vi behöver för att komma framåt. Med hans långa erfarenhet har han mycket att ge på många olika fronter. Förutom det så upplever jag att Pejman är jordnära, tydlig, klar och tar tag i saker. För oss är det sociala väldigt viktigt och Pejman passar in mycket bra. Han har ju bara kunnat sitta tre dagar på kontoret under den här perioden och det har fungerat jättebra även på distans.

Johan Wetterholm

Den tekniska kompetensen jag har passar bra för det här uppdraget. Att jag kan utföra manuella tester och samtidigt hjälpa till att implementera automatiserade tester. Det är en väldigt trevlig arbetsplats där alla hjälper varandra och jag ser fram emot resterande tid av uppdraget.

Pejman Karimi

Vi önskar Pejman stort lycka till på sitt uppdrag.