Diplomerat

Nu har vårt kvalitetsledningssystem blivit diplomerat!

På Pro4u har vi sedan starten arbetat för att uppfylla vår vision och mål i vår Kvalitetspolicy.

Genom vårt kvalitetsarbete vill vi uppnå nöjda kunder, konsulter och samarbetspartner.

Även om diplomeringen i sig inte innebär några förändringar av vårt arbetssätt och våra kvalitetsmål, så är den  ett bevis på att vi har ett strukturerat kvalitetssäkrat kvalitetsledningssystem. Det är till nytta för oss i flera ramavtalsupphandlingar.

Arbetet med diplomeringen har gått fort. Vi startade för tre veckor sedan och är redan klara! Miljöstegen har bistått under arbetet och är de som utfärdar diplomet. Dessutom har vi genomgått en tredjepartsrevision från Sustema.

Vi har diplomerat vårt kvalitetsledningssystem enligt Svensk Kvalitetsbas. En kvalitetsstandard jämförbar med ISO 9001:2015.