Suzanne Winting Husén har ett nytt uppdrag som Service- och projektledare på Adda. Uppdraget handlar om att utveckla Addas webb och kundportal och göra dem mer användbara utifrån kundernas behov, eftersom Adda har som tydligt mål att arbeta mer kundfokuserat. Arbetet kommer även omfatta att ta fram ett förslag till modell för utveckling av digitala tjänster framåt.

Så här säger Suzanne om uppdraget:

”Adda befinner sig i ett spännande läge nu, där man vill utveckla nya förmågor för att jobba mer effektivt och leverera ännu mer värde till sina kunder. Kärnan i verksamheten handlar om att hjälpa offentlig sektor att skapa nytta för medborgarna och arbeta med långsiktig hållbarhet. Det kräver innovation och nya arbetssätt.

Med mina erfarenheter av att jobba med utveckling av såväl digitala kanaler som tjänster, kan jag bidra med ett perspektiv på hur man kan organisera sig för att möta dagens krav på digitalisering. Mycket handlar om att ställa om från att förvalta system till att få verksamheten att samlas kring en digital tjänsteleverans som sätter kunden i centrum.”

Kul att följa det här spännande projektet tycker vi på Pro4u!