Anna Hellberg Serviceförvaltningen - Pro4u

Anna Hellberg, Pro4u konsult och senior projektledare projektleder just nu implementeringen och bytet av Ny Kontaktcenterplattform på Serviceförvaltningen på Stockholms Stad. Vi checkade in med Anna för att höra lite mer om uppdraget. 

Vad ser du fram emot i detta uppdrag?

Att arbeta med så viktiga och roliga funktioner som ingår i Serviceförvaltningens uppdrag är precis det jag brinner för. Serviceförvaltningens besvarar frågor från såväl medborgare som stadens medarbetare. Uppdraget gör att jag kommer i kontakt med de som är närmast verksamheten, något som är en framgångsfaktor för ett lyckat projekt. Det är en förmån att få vara delaktig genom att projektleda Serviceförvaltningens resa i att rusta sig för framtiden med en ny modern kontaktcenterplattform.

Vad bidrar du med i uppdraget med tanke på erfarenhet och bakgrund?

Jag bidrar med min erfarenhet från både kontaktcenter och supportfunktioner. Jag förstår den enskilda handläggarens vardag och vid den här typen av projekt är förutsättningen för ett lyckat byte av Kontaktcenterplattform, att jag har både handläggaren och den inringande parten i fokus.

Jag bidrar även med hög energi, noggrannhet och jag besitter förmågan att se helheten. Jag kan dessutom prata teknik med tekniker, och med verksamheten utifrån deras behov och önskemål. Att i projektet växla mellan detaljer och övergripande struktur är givande och skapar en helhet.

Vi på Pro4u önskar såklart Anna lycka till i uppdraget och ser fram emot att få höra mer om resultatet längre fram!