Göran Edin

Du är en av grundarna till Pro4u, kan du berätta lite om er resa fram till nu?

Idén till Pro4u skapades 1995 under en kappsegling som heter ”48-Timmars”. På en sådan typ av tävling finns det tid för diskussioner och vi pratade om hur vi trodde framtidens konsultbolag skulle se ut. Vi diskuterade fördelar med att vara ensamkonsulter och fördelar med att vara i ett bolag. Vi konstaterade att i de flesta fall där projekt inte lyckades berodde det på brister i projektledningen. Det slutade med att tre av oss fortsatte diskussionen på hemmaplan och Pro4u startades 1997. Vi hade då slagit fast att vårt huvudfokus skulle ligga på projektledning.

Vi bestämde snabbt att projektledarna vi förmedlade skulle vara erfarna. Vi ville ha projektledare som vågar vara öppna med kunden om eventuella problem och snabbt kunna se potentiella lösningar och ha förmågan att leda en förändring.

Eftersom man som konsult ofta har fullt upp ute i projekt så insåg vi att vi behövde ha dedikerade säljare som har kontinuerlig kontakt med marknaden och kan förhandla åt konsulterna. Så föddes rollen som kundansvarig hos oss.

Nu har vi hållit på ett bra tag och klarat oss i både hög- och lågkonjunkturer. Vår modell håller och är fortfarande modern. Den här resan vill jag att vi fortsätter länge till!

Varför tror du att kunder vänder sig till Pro4u?

Huvudsakligen för att de får bra konsulter. Det är resultatet av konsulternas arbete som är effekten av Pro4u. Sedan tror jag att kunderna tycker att de får bra hantering av konsultförfrågningarna, en partner för långsiktigt samarbete och att de får den information de behöver.

Vad är det som gör att man hittar rätt konsult till uppdraget?

Förståelse för vad kunden är ute efter, utmaningarna med uppdraget och vilken personlighet som passar in. Man måste prata och ställa frågor till kunden för att förstå vilken typ av konsult som kommer passa för uppdraget.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det finns många små lyckoämnen i arbetet. Att få till ett bra möte och lyckas i ett möte. Att hitta rätt konsult, genomföra lyckade intervjuer och hitta ett pris som alla är nöjda med. Att få tilldelning på ett ramavtal man jobbat hårt med är också väldigt roligt. Och självklart att träffa många människor, det måste man tycka om för att ha det här jobbet.

Varför tror du konsulter vill bli Pro4u-partners? 

Som konsult får du hjälp av oss att hitta roliga uppdrag och du själv slipper sälja och förhandla. Sedan tror jag samvaro lockar. Vi har träffar många gånger per år. Konsulten får arbetskollegor och tillhör något lite större än konsulten själv. Sedan är Pro4u ett bra varumärke att förknippas med.

Kan du berätta om något projekt som stannat kvar hos dig, som du blev extra nöjd med?

Det finns många men för att nämna något så kommer Nasdaq upp i minnet. Där var vi involverade i byte av börssystem och byte av datorhall . Stora projekt som blev väldigt lyckade.

Vad tror du om framtidens organisationer och Pro4u:s plats där?

Företag kommer att behöva genomföra komplexa och utmanande projekt även i framtiden och kommer fortsatt behöva bra projektledare/förändringsledare. Pro4u kommer därför att uppfylla ett behov även i framtiden. Ett av våra specialområden är det vi kallar ”sällanprojekt” dvs projekt som kanske genomförs var 10-15 år som t.ex byte av affärssystem. Till denna grupp tillhör regelverksprojekten där regelverket först skall tolkas och sedan införas i verksamheten och IT-systemen. Just nu finns det mycket regelverksprojekt som tex GDPR, AML och MiFID II så det är inte brist på projekt som passar Pro4u:s konsulter.

Vad brinner du för utanför jobbet?

Segling på sommaren och skidåkning på vintern. Jag klämmer också gärna in lite snickeri däremellan!