Henrik Rydell har under större delen av sitt arbetsliv arbetat med kund- och affärsrelationer som han drivs av att bygga upp och vidareutveckla. Han har mångårig erfarenhet av försäljning, såväl nykunds som befintlig. Henrik Rydell har främst arbetat inom och med försäkringar och försäkringssystem i olika typer av roller sedan början av 1990. Henrik har erfarenhet som handläggare, beställare av försäkringssystem, utbildare, projektledare, konsultchef och framförallt som kundansvarig och säljare.

Läs om några av våra intressanta förändrings uppdrag inom försäkring. Pro4u har gjort mer än 50 uppdrag genom åren inom sedan början av 2000 inom försäkring och inom andra branscher. Några exempel:

Kontakt

Kontakta Henrik Rydell via e-post eller mobil nummer + 46 709-276 249 för mer information.

Pro4u

Pro4u genererar affärsnytta hos sina kunder genom att initiera och driva affärs- och förändringsprojekt. Vår kärnkompetens är att leda arbetet i stora projekt som kräver erfarenhet och kompetens inom många olika områden. Vi erbjuder kunskap för alla faser och roller i projekt där IT är en viktig del. Pro4u tillhandahåller konsulter med lång erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling, projektledning och IT. Pro4u är ett oberoende konsultbolag organiserat som ett nätverk av konsulter. I den innersta kärnan finns 50 partners och anställda och i nätverket finns över 1000 konsulter. Pro4u har uppdrag hos de stora kunderna inom offentlig sektor, vård, spel, försäkring, bank och energi.  Pro4u omsatte 123 Mkr 2015.

  • Pro4u stödjer sedan 2013 Futebol da Forca i Mosambique och i Sverige. Förändringsledning för tjejer med fotbollen som medel.
  • Pro4u är stolt huvudsponsor till kappseglingsbåten Team Pro4u.

Kontakta Agneta Nilsson, Marknadschef, via e-post för mer information om sponsring eller Team Pro4u.