Nacka Energi - Per Grape

Per Grape är just nu ute hos Nacka Energi i två spännande projekt. Det ena kallas Bygga verksamhetsutvecklingsförmåga och det andra Generationsväxling IT. Vi tog en pratstund för att höra mer om de båda.

”Båda uppdragen handlar om att implementera ny IT-strategi och utveckla IT-avdelningen för hur man ska sköta IT framgent. Det handlar om hela kedjan från strategi och affärsplan till verksamhet och affärsstödjande system. Hur gör vi? Hur tar vi emot idéer? Hur utvecklar vi dem? Hur hanterar vi våra projekt och vilka projekt ska prioriteras? Sedan tittar vi också på genomförande på bästa sätt.

Jag hjälper skapa de nya processerna som verksamhetsutvecklare och bidrar dels med ett utomstående perspektiv. Jag kommer utifrån och har möjlighet att se på organisationen med andra ögon än de som lever i den hela tiden. Jag bidrar också med förmåga att titta på egenskaper, analysera situationen och kunna peka på vad som kanske skaver, orsaker till detta och hur vi ska adressera det. Jag tar med mig min långa erfarenhet från andra branscher in i det här och tillför kompetensen jag har att utveckla företag och organisationer.

Framgångsfaktorerna i dessa projekt är att kunna möta Nacka energi där de är, att man inte kommer in med pekpinne och säger vad de borde göra. Det gäller att hitta en lösning som stämmer in för deras situation. Med de förmågor och resurser som de har tillgängliga. Annars blir det lätt en alldeles för enkel lösning eller en alldeles för komplicerad lösning som egentligen inte passar dem.

En annan framgångsfaktor är att Nacka energi är så otroligt framåtlutade och hela tiden söker utveckling. De vill verkligen möta framtiden och ser hela tiden nya möjligheter till att utvecklas i sin affär. Det drivet är väldigt roligt att få ta del av.”

Vi på Pro4u följer såklart med spänning vad som händer i projekten framöver.