Sebastian Hane

Vi gratulerar Sebastian Hane till ett intressant uppdrag som Riskanalyskoordinator. Sebastians uppdrag innebär i huvudsak att arbeta operativt i processen för Information Security Risk Assessment genom att moderera riskanalyser för system samt administrativ hantering runt detta, granska leverantörer utifrån informationssäkerhet. Modeller, verktyg och etablerade processer kommer att användas i arbetet.

Sebastian kommer att få nytta av sina kunskaper om Informationssäkerhet, att utföra riskanalyser och leverantörsgranskning.

Så här säger Sebastian själv om uppdraget.

Vad ser du fram emot i detta uppdrag? Vad är utmaningen?

Det jag ser mest fram emot är att jag i grund och botten kommer arbeta med att skydda en organisation som tillhandahåller samhällskritiska tjänster från informations- och cybersäkerhetshot. De två stora utmaningarna är att det är en komplex organisation i en säkerhetsmässigt utsatt bransch.

Vad bidrar du med i uppdraget med tanke på erfarenhet och bakgrund?

Jag tror att det jag kommer kunna dra mest nytta av är min tidigare erfarenhet inom just riskhantering från olika typer av organisationer i olika storlekar. Det, och min förmåga att förklara informations- och cybersäkerhet på ett sätt där även icke-foliehattar kan förstå.

Lycka till med uppdraget önskar vi på Pro4u!