Maria Wirlee - Tyresö Bostäder

Tyresö Bostäder bygger för en modern systemförvaltning

Pro4u-konsulten Maria Wirlée arbetar just nu i ett uppdrag för Tyresö Bostäder som är riktigt intressant. Uppdraget innebär att driva verksamhetsutveckling inom IT och omfattar bland annat att bygga upp organisation och struktur för en modern systemförvaltning. Vi bad Maria berätta lite mer om uppdraget. 

Hej Maria, berätta om ditt uppdrag

Uppdraget omfattar att ta fram IT-strategi och genomföra förändringar i linje med Tyresö Bostäders strategi. Det omfattar bl a upphandling av IT-driftspartner och transitering av IT-miljön, förflyttning till molntjänster, införande av verksamhetsnära förvaltning i linje med PM3, förbättra processer och styrning, digitalisering och verksamhetsutveckling av tjänster i verksamhetskritiska system samt kompetensförsörjning.

Vad ser du extra mycket fram emot i detta uppdrag?

Det är ett spännande och omväxlande uppdrag som omfattar hela verksamheten där jag får spela på många av strängarna på min lyra och vara med på en resa mot ett nytt arbetssätt. Jag får möjlighet att lära mig mycket nytt och bygga upp en moderna IT-verksamhet tillsammans med medarbetarna.

Vad bidrar du med i uppdraget med tanke på erfarenhet och bakgrund?

Jag har bred kompetens och erfarenhet vid utveckling och införande av nya arbetssätt/processer i organisationer samt att koordinera och införa IT- och verksamhetsförändringar. Jag har även ett kontaktnät inom fastighetsbranschen och kan bidra till ett inspirerande erfarenhetsbyte mellan bolag. Jag är van att göra det komplexa begripligt och få människor att växa in i nya roller. Min förmåga att skapa strukturkapital, ordning och reda samt kommunikation kommer väl till användning för att genomföra förändringarna.

Vi på Pro4u ser fram emot att få höra hur uppdraget fortskrider!