Pressmeddelande 2023-06-07 

Stockholms stad ger Pro4u fortsatt förtroende att leverera IT-konsulttjänster 

Pro4u har fått tilldelning i Stockholms stads ramavtalsupphandling för konsulttjänster inom digitalisering, it och informationssäkerhet. Pro4u har det befintliga ramavtalet och får nu förnyat förtroende i fyra år inom området Utveckling och livscykelhantering av System och plattformar. 

”Vi och vårt nätverk av konsulter och konsultbolag är mycket stolta över att ha fått tilldelning även på det nya ramavtalet. Tillsammans har vi ett brett erbjudande, stort engagemang och förmåga att skapa innovativa lösningar för staden. Stockholms stads vision att bli världens smartaste stad ställer höga krav både på dem själva och oss och är en positiv sporre för fortsatt utveckling” säger Henrik Rydell, ansvarig för ramavtalet på Pro4u.  

”Digitalisering, verksamhetsutveckling och förvaltning- och livcykelhantering av system är områden där Pro4u och vårt nätverk har stor erfarenhet. Ramavtalet ger oss möjlighet att tillsammans med Stockholms stad bidra till utvecklingen för staden och dess invånare” säger Pro4u:s vd Ulrika Wennberg. 

Stockholms stad gick i oktober 2022 ut med en inbjudan till att lämna anbud i sin upphandling av IT-konsulttjänster inom digitalisering, it och informationssäkerhet. Upphandlingen var indelad i fyra anbudsområden där Pro4u fått tilldelning i området Utveckling och livscykelhantering av System och plattformar. Området omfattar allt från arkitektur och modellering, systemutveckling och systemintegration, test och testledning till livscykelhantering. I livscykelhantering ingår uppdrag inom innovation, införande, vidareutveckling, vidmakthållande och avveckling av system. Övriga områden var Verksamhetsutveckling, ledning och styrning, Specialister inom Geodata och GIS samt Informationssäkerhet. 

Upphandlingen var indelad i två delar där det i den första delen krävdes att man kunde bevisa sin leveransförmåga genom att redovisa mellan 5–10 genomförda uppdrag per anbudsområde. I steg två skedde utvärderingen av återstående leverantörer utifrån kompetens, referenser, process för tillsättning och uppföljning av uppdrag samt program för kompetensutveckling. Störst vikt låg på kompetenser som skulle redovisas som konsultprofiler som matchade mot stadens krav och därnäst bedömningar från befintliga kunder. 

På Pro4u har vi under lång tid genomfört framgångsrika projekt och har många nöjda referenser. Dessutom matchade vårt stora och kompetenta nätverk väl mot stadens utvärderingskriterier.  

Vi är övertygade om att Stockholms stads satsning på ökad digitaliseringen kommer att generera många spännande projekt. I sin strategi för en smart och uppkopplad stad nämner Stockholms stad ökad digitalisering genom allt från trafikstyrning baserat på realtidsinformation, stöd på distans till brukare till digitala prenumerationstjänster. 

För mer information: 

Pro4u AB: Henrik Rydell, kundansvarig Mejl: henrik.rydell@pro4u.com, Tel: 0709-27 62 49