Pro4u:s ramavtal med Stockholms stad

Pro4u:s ramavtal med Stockholms stad

Pro4u har tecknat ramavtal med Stockholms stad för konsulttjänster inom digitalisering och it för anbudsområde Utveckling och livscykelhantering av system och plattformar. Avtalet gäller från juni 2023 i upp till fyra år till juni 2027. Stadens samtliga förvaltningar samt flertalet av stadens bolag omfattas av avtalet.  

Pro4u hade det föregående ramavtalet och vi är mycket glada och stolta över att få förnyat förtroende.  Med detta ramavtal får Pro4u och vårt nätverk möjlighet att tillsammans med Stockholms stad bidra till utvecklingen för staden och dess invånare. 

Stockholms stads vision är att bli världens smartaste stad till 2040.

Stockholms stads satsning på ökad digitaliseringen genererar många spännande projekt. Stockholms stads vision ska uppnås genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. I sin strategi för en smart och uppkopplad stad nämner Stockholms stad ökad digitalisering genom allt från trafikstyrning baserat på realtidsinformation till stöd på distans till brukare och digitala prenumerationstjänster. 

Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom digitalisering och it inom allt från förvaltningsledning, projektledning och testledning till arkitektur, it-infrastruktur, plattformar, systemutveckling och systemförvaltning. Stockholms stad har satt en takvolym på 163.8 miljoner kronor, vilket ger en uppskattning av volymen förfrågningar. 

Henrik Rydell

Kontakta gärna mig om du vill veta mer

Henrik Rydell
E-post: henrik.rydell@pro4u.com
Tel: 0709-27 62 49

Avtalet med Stockholms stad på 41 sekunder

Pro4u har sedan starten förstärkt våra kunders organisationer med den erfarenhet som behövs för att genomföra lyckade förändringsprojekt. Vi utvecklar system, lösningar och arbetssätt utifrån kundernas och verksamhetens behov.

Pro4u har genomfört en mängd uppdrag inom Offentlig sektor.

Läs mer om våra intressanta kundcase och uppdrag

Omfattning

Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom digitalisering och it inom allt från arkitektur och modellering, systemutveckling och systemintegration, test och testledning till livscykelhantering. I livscykelhantering ingår uppdrag inom innovation, införande, vidareutveckling, vidmakthållande och avveckling av system. Nedan listas exempelroller men även andra roller kan bli aktuellt att avropa enligt staden

Projekt & livscykelhantering

Roller

 • Objektledare-it/Förvaltningsledare/Förvaltare
 • Projektledare
 • Analytiker/Business Analyst
 • Lösningsarkitekt, systemarkitekt
 • Modellerare
 • Art Director (för lösningar inom digitala servicetjänster)
 • UX-specialist, Interaktionsdesigner, Tillgänglighetsspecialist
 • Databasdesigner, Databasadministratör
 • Systemutvecklare
 • Infrastrukturarkitekt, Integrationsarkitekt, Sökarkitekt
 • Tekniker
 • Testledare, Testare, Testkoordinator

Avtalsperiod:  Gäller till juni 2025, kan förlängas till juni 2027 

 

Priser:  Takpriser per kompetensnivå. Tre kompetensnivåer. 

Avropsparter

Samtliga Stockholms stads stadsdels- och facknämnder omfattas av upphandlingen. 

Dessutom omfattas bl.a. följande bolag

 • AB Familjebostäder AB
 • AB Stockholmshem
 • AB Svenska Bostäder
 • Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
 • Skolfastigheter i Stockholm AB
 • Stockholms Hamn AB
 • Stockholms Stads Parkering AB

Läs mer om våra övriga ramavtal

Adda (Sveriges kommuner och regioner)

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Bolagsverket

Ansvarig: Henrik Rydell

CSN

Ansvarig: Göran Edin

DIGG

Ansvarig: Henrik Rydell

Kommuner (egna ramavtal)

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Stockholm

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Region Västerbotten

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Västernorrland

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Östergötland

Ansvarig: Henrik Rydell

SCB

Ansvarig: Henrik Rydell

Sinfra

Ansvarig: Göran Edin

Statens tjänstepensionsverk

Ansvarig: Henrik Rydell

Svenska Spel

Svenska Spel Kundcase

Ansvarig: Göran Edin

Sveriges Radio

Ansvarig: Henrik Rydell

SVT & UR

SVT

Ansvarig: Henrik Rydell

Tillsammans med våra partners och konsulterna i vårt nätverk har vi lyckats vinna flera stora ramavtal. Vi annonserar löpande förfrågningarna i vår Uppdragsportal. Vi stöttar också beställare och konsulter med framtagning av de förfrågningsunderlag och utvärderingsmallar som behövs vid förnyad konkurrensutsättning.

Vill du ha hjälp? Kontakta avtalsansvarig