Pro4u:s ramavtal med Stockholms stad

Pro4u:s ramavtal med Stockholms stad

Pro4u har tecknat ramavtal med Stockholms stad inom digitalisering och it för både anbudsområde Verksamhetsutveckling och ledarskap och Projekt och livscykelhantering.

Stockholms stads vision är att bli världens smartaste stad till 2040.

Stockholms stads satsning på ökad digitaliseringen genererar många spännande projekt. Stockholms stads vision ska uppnås genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. I sin strategi för en smart och uppkopplad stad nämner Stockholms stad ökad digitalisering genom allt från trafikstyrning baserat på realtidsinformation, stöd på distans till brukare och digitala prenumerationstjänster.

Med detta ramavtal får Pro4u möjlighet att tillsammans med Stockholms stad bidra till utvecklingen för staden och dess invånare.

Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom digitalisering och it inom allt från förändringsledning, verksamhetsutveckling, nyttorealisering, förstudier och kravställning på funktionell nivå till systemutveckling, systemförvaltning och projektledning av större, komplexa projekt. Staden har även möjlighet att avropa uppdrag relaterade till stöd och rådgivning till stadens ledare och strateger kopplat till digitaliseringsfrågor och IT-relaterade frågor.

Henrik Rydell

Kontakta gärna mig om du vill veta mer

Henrik Rydell
E-post: henrik.rydell@pro4u.com
Tel: 0709-27 62 49

Avtalet med Stockholms stad på 43 sekunder

Pro4u har sedan starten förstärkt våra kunders organisationer med den erfarenhet som behövs för att genomföra lyckade förändringsprojekt. Vi utvecklar system, lösningar och arbetssätt utifrån kundernas och verksamhetens behov.

Pro4u har genomfört en mängd uppdrag inom Offentlig sektor.

Läs mer om våra intressanta kundcase och uppdrag

Omfattning

Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom digitalisering och it inom allt från förändringsledning, verksamhetsutveckling, nyttorealisering, förstudier och kravställning på funktionell nivå till systemutveckling, systemförvaltning och projektledning av större, komplexa projekt.

Staden har även möjlighet att avropa uppdrag relaterade till stöd och rådgivning till stadens ledare och strateger kopplat till digitaliseringsfrågor och IT-relaterade frågor.

Verksamhetsutveckling & ledarskap

Roller

 • Förändringsledare
 • Projektledare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Verksamhetsarkitekt
 • Kravställare/Kravanalytiker
 • Metodutvecklare
 • IT-chef
 • IT-controller

Avtalsperiod: Gäller till 2021-01-31, kan förlängas till 2023-01-31

Priser: Takpriser per kompetensnivå. Tre kompetensnivåer.

Projekt & livscykelhantering

Roller

 • Förvaltningsledare/Förvaltare
 • Projektledare
 • Analytiker
 • Lösningsarkitekt
 • Art Director (för lösningar inom digitala servicetjänster)
 • UX-specialist, Interaktionsdesigner, Tillgänglighetsspecialist
 • Databasdesigner, Databasadministratör
 • Systemutvecklare
 • Infrastrukturarkitekt, Integrationsarkitekt, Sökarkitekt
 • Testledare, Testare, Testkoordinator

Avtalsperiod: Gäller till 2021-06-17, kan förlängas till 2023-06-17

Priser: Takpriser per kompetensnivå. Tre kompetensnivåer.

Avropsparter

Samtliga Stockholms stads stadsdels- och facknämnder omfattas av upphandlingen.

Dessutom omfattas bl.a. följande bolag

 • AB Familjebostäder AB
 • Svenska Bostäder AB
 • Bostadsförmedlingen AB
 • Micasa Fastigheter AB
 • Skolfastigheter i Stockholm AB
 • SISAB
 • Stockholms Stadshus AB

Läs mer om våra övriga ramavtal

Adda (Sveriges kommuner och regioner)

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Bolagsverket

Ansvarig: Henrik Rydell

CSN

Ansvarig: Göran Edin

DIGG

Ansvarig: Henrik Rydell

Kommuner (egna ramavtal)

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Stockholm

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Region Västerbotten

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Västernorrland

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Östergötland

Ansvarig: Henrik Rydell

SCB

Ansvarig: Henrik Rydell

Sinfra

Ansvarig: Göran Edin

Statens tjänstepensionsverk

Ansvarig: Henrik Rydell

Svenska Spel

Svenska Spel Kundcase

Ansvarig: Göran Edin

Sveriges Radio

Ansvarig: Henrik Rydell

SVT & UR

SVT

Ansvarig: Henrik Rydell

Tillsammans med våra partners och konsulterna i vårt nätverk har vi lyckats vinna flera stora ramavtal. Vi annonserar löpande förfrågningarna i vår Uppdragsportal. Vi stöttar också beställare och konsulter med framtagning av de förfrågningsunderlag och utvärderingsmallar som behövs vid förnyad konkurrensutsättning.

Vill du ha hjälp? Kontakta avtalsansvarig