10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 8

Bredd och förmåga att inse vad som är viktigt, och att se till att rätt saker prioriteras i rätt tid lyfts av våra kunder fram som en viktig framgångsfaktor.

Du behöver ta dig tid för att aktivt arbeta med de risker/utmaningar ni har identifierat I projektet och se till att arbeta med åtgärder för att minska dem. För visst har ni gjort en riskanalys och identifierat åtgärder och ansvariga?

Det är nu du ska ta hjälp av sponsorer och medlemmar i styrgruppen. Nu behöver de rycka in och ta ansvar för åtgärder. Lyft risker och peka på beslut som behöver tas och vilka åtgärder som behövs.
Praktiska tips är att identifiera nyckelbeslut för att snabbare komma framåt och att se till att använda en mix av olika intressenter i referensgrupper för att ge bättre och förankrade lösningar.

De mest uppenbara sakerna och hindren som kan uppstå fångas ofta i en vanlig riskanalys. Men många gånger är det helt andra saker än vad som kommer fram där som kan ha en avgörande betydelse för projektets förmåga att gå i mål. Att kunna se och tolka mönster och faktorer hos individer, i informella strukturer, i samarbetsklimat och företagskultur som kan komma att ha en påverkan för projektets förmåga är exempel. För att förutse problem och utmaningar inom dessa områden krävs både erfarenhet och eftertanke.

I en del fall kan frågeställningarna tas i styrgruppen, medan andra diskussioner inte lämpar sig där. I många fall handlar det om att på olika sätt hantera och stötta individer eller grupper. För att proaktivt kunna hantera och undanröja den här typen av potentiella problem och hinder behövs utöver styrgruppen även nära och förtroendefulla relationer till resursägare och chefer på olika nivåer.

Kennet Jansson, senior partner Pro4u

Prioriteringar i projektet måste göras utifrån verksamhetens behov. Se till
att de är glasklara och väl förankrade.

Försäkra dig om att inte få otrevliga överraskningar genom att pilota lösningen innan du rullar ut den i stor skala. Undvik att driftsätta allt på en gång, det skapar oftast onödiga risker och belastning på både projektteam och linjeorganisation.

 

Seniora konsulter har bredare spektra och kan lättare se helheter och utifrån det avgöra var och när man ska prioritera olika områden.

Annette Palinski Vallin, chef för enheten Delivery & Production inom divisionen Enterprise Business Services på Sergel kredittjänster

Ladda ner vårt whitepaper – Nyckelfaktorer för att lyckas i ert förändringsarbete.

Där får du ta del av 9 till tips och nyttig information inför ett förändringsarbete.

Förändringsarbete