Affärsanalytiker från Pro4u till utveckling av clearinglösning

Affärsanalytiker till utveckling av clearinglösning

Ett nytt intressant uppdrag för Pro4u inom den finansiella sektorn!

Vår konsult, Mikael Mendel-Hartvik, kommer att ingå i ett team som arbetar med att leverera en komplett clearinglösning till en internationell kund. Han kommer att axla rollen som Affärsanalytiker och samarbeta med andra affärsanalytiker, utvecklare, testare och projektledare i projektet. Specialistkompetens som Mikael bidrar med i detta projekt innefattar clearing av derivat, settlement, hantering av säkerheter och prissättning.