Aktuellt

Pro4us ramavtal med SLL

Pro4us ramavtal med SLL, Stockholms Läns Landsting

 

Pro4u har ramavtal med SLL avseende tre olika områden;

Systemutveckling & Integration
Utredning & analys
Implementering & Avveckling

De roller som ingår i respektive avtalsområde listas nedan.

Avropsparter

Dessa avtal kan användas av SLL:s förvaltningar, bolag* och stiftelser samt

Region Gotland
Inera AB
Tiohundra AB
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

* Ej AB SL/Trafiknämnden

Observera att Pro4us ramavtal med SKL Kommentus även kan användas. Mer info här.

Kontakta gärna mig

Fredrik Hagelin

Kundansvarig

Mejl: fredrik.hagelin@pro4u.com
Tel: 0709-95 12 25

Läs om Pro4u:s övriga ramaval

Klicka här

Systemutveckling & integration

Roller

 • Projektledare
 • Arkitekter
 • Kravanalytiker
 • Utveckling
 • Design
 • Användbarhet
 • mm

Avtalsperiod: till 2020-03-10.

Priser: Takpriser per roll och kompetensnivå. Fem Kompetensnivåer.

Utredning &
analys

Roller

 • Projektledare
 • Processledare
 • Arkitekter
 • Kravanalytiker

Avtalsperiod: till 2019-11-30.

Priser: Takpriser per per roll och kompetensnivå. Fem Kompetensnivåer.

Implementering & avveckling

Roller

 • Projektledare
 • Infrastrukturarkitekter
 • Server, klient- och applikationstekniker

Avtalsperiod: till 2019-11-30.

Priser: Takpriser per per roll och kompetensnivå. Fem Kompetensnivåer.