SVTs ramavtal för projektledning

Pro4u har fått tilldelning i Svts ramavtalsupphandling för projektledare.

På Pro4u är vi glada att få tillfälle att arbeta tillsammans med SVT i deras förändringsresa!

SVT Produktion & Teknik (P&T) har en förändringsresa framför sig med digitaliseringen som ställer nya krav och ger nya utvecklingsmöjligheter. Upphandlingen omfattar även UR.

Både SVT och UR har återkommande behov av IT-konsulter inom området för Projektledning :

  • Projektledning inom Produktion och Teknik
  • Förändringsprojekt likväl som Förvaltningsprojekt
  • Enskilda IT projekt men även sammanhållande IT program

Pro4u utvald efter utvärdering i flera steg

Upphandlingen genomfördes i två steg. De leverantörer som bäst uppfyllde kraven på, leveranskapacitet, referensuppdrag och kvalitativa egenskaper inbjöds att lämna anbud. Kvalitativa egenskaper avsåg förmåga att säkerställa att uppdrag genomförs enligt överenskommen omfattning och kvalitet men även förmåga att attrahera och bibehålla relevant kompetens. I nästa steg utvärderades konsultprofiler till fiktiva uppdrag. Svt lade stor vikt vid leverantörens förmåga och engagemang när det gäller att besvara och leverera på avropsförfrågningar

Pro4u är en av sex leverantörer som blivit utvalda att teckna ramavtal.

Avropsparter

SVT samt UR

Roller

Program- projekt och förändringsledare

Avtalsperiod

Gäller till 2020-10-14, kan förlängas till 2023-10-14.

Kontakta gärna mig

Henrik Rydell

Kundansvarig

Mejl: henrik.rydell@pro4u.com

Tel: 0709-27 62 49

Här kan du läsa om våra övriga ramavtal