Kundcase

Pro4u förändringsleder i ett brett spektrum av branscher

Pro4u:s uppdrag och omsättning per bransch109 Miljoner kr

Pro4u:s kärnkompetens är att leda stora förändringsprojekt. Pro4u har konsulter med erfarenhet och ingående branschkunnande inom de flesta områden. Vi leder projekt inom bank och finans, försäkring, offentlig sektor, eHälsa, industri, handel, energi, media, spel, bygg och telekom. Pro4u har under 2016 haft mer än 120 konsulter på uppdrag hos kunder i ett flertal branscher.

Genomförda uppdrag inom digitalisering, implementation, outsourcing och upphandling.

FusionChart will load here!

Klicka på diagrammet för att växla mellan uppdrag i olika branscher.

Pro4u:s förändringsprojekt i olika branscher

PDF

Bank och Finans

Pro4u har genomfört mer än 130 förändringsprojekt inom Bank och Finans

PDF

Försäkring

Pro4u har sedan år 2000 genomfört fler än 50 uppdrag inom försäkringsområdet

PDF

Vård

Pro4u har sedan år 2003 arbetat med förändringsledning inom eHälsa

Pro4u:s förändringsprojekt inom vård

PDF

Pro4u har sedan år 2003 arbetat med förändringsledning inom eHälsa

PDF

Flera vinster med elektroniska sjukintyg

Sveriges Kommuner och Landsting

PDF

Appsök

En webbtjänst och verktyg för analys av appar i vården och hjälp för personer med funktionsnedsättning, SKL

PDF

Effektivare och säkrare sjukvård i Stockholm

Stockholms läns sjukvårdsområde

PDF

Genombrott ska förändra och förenkla vårdens förbättringsarbete

Sveriges Kommuner och Landsting

PDF

e-Arkivering som utvecklat eHälsan

Stockholms Läns Landsting

Pro4u:s förändringsprojekt inom offentlig sektor

PDF

Telge koncernen utvecklar IT-stödet

Verksamhetsutveckling med förändringsintensiv systemportfölj

PDF

CSR förändringsledningsprojekt inom miljonprogramområde

Telge Bostäder, Fornhöjden

PDF

Förändrings- och kvalitetsprojekt

Telge Fastigheter

PDF

Ordning och reda i Telge-koncernen

Telge AB

Pro4u:s förändringsprojekt inom spel

PDF

Den stora nätupphandlingen

Svenska Spel

PDF

Världsunik övervakning

<p”>Svenska Spel

Pro4u:s förändringsprojekt inom bank och finans

PDF

Bank och Finans

PDF

Ett förändringsprojekt som sparar pengar

Sergel kredittjänster

PDF

10 års erfarenhet av regulatoriska krav

Regulatoriska krav

PDF

Mångdubblad trafik med morderniserad webbsajt

Svenska Handelsbanken

PDF

Exportframgångar för svenska krediter

SEK

Pro4u:s förändringsprojekt inom försäkring

PDF

Försäkring

PDF

Två varumärken blir ett

Folksam

PDF

Kortare rehabilitering med spelklar

Folksam

PDF

En riktig solskenshistoria – alla vann!

Swedish Match

PDF

En effektivare Inhousebyrå

Folksam

PDF

Byte av PA-system

Folksam

Pro4u:s förändringsprojekt inom energi

PDF

Ett lyckat uppgraderingsprojekt

Vattenfall Värme

PDF

Pro4u tillförde ny energi i fjärrvärmeprojekt

Vattenfall Värme

PDF

Först med timmätning för alla

Vattenfall Eldistribition

Pro4u:s förändringsprojekt inom industri

PDF

En investering för framtiden

Swedish Orphan Biovitrum

PDF

Applikationssupport från Indien

ABB

PDF

Globalt affärssystem

Niscayah

PDF

Stort förändringsprojekt

Ragn-Sells

Pro4u:s förändringsprojekt inom övrigt

PDF

Affärssystem i modernt snitt

Svenska Bostäder