Testledare & Konverteringsansvarig till Botkyrka kommun

Botkyrka kommun anlitar testledare och ansvarig för konvertering från Pro4u

Botkyrka Kommun har genomfört en upphandling av nytt Personal- och Lönesystem och har under oktober 2018 påbörjat ett införandeprojekt.

Utifrån upphandlingen såg Botkyrka kommun att det fanns ett behov av förstärka den egna organisationen med testledning samt ansvarig för konvertering. Dessa två roller kombineras i Magnus Ekstrand, senior testledare och projektledare från Pro4u. Magnus har tidigare erfarenhet från liknande kundprojekt.

Magnus ska samordna resurser och leveranser inom kommunens organisation såväl som gentemot avlämnade och mottagande leverantörer i projektet. Han har också huvudansvaret för att data konverteras från befintligt till nytt system.

Botkyrka kommun hanterar schemaläggning, tidrapportering, löneberäkning och rapportering extern och intern statistik för samtliga 7000 anställda i systemet.


Det här är ett roligt uppdrag! Lön är så viktigt, det berör alla i verksamheten och det måste bara bli rätt. Sen är det första gången någon konverterar från det aktuella systemet vilket gör att vi bryter mycket ny mark och det är långt ifrån ett standardprojekt. Sånt trivs jag med. Dessutom har Botkyrka kommun en slogan jag kan identifiera mig med; ”Långt ifrån lagom.”

Magnus Ekstrand, Senior partner på Pro4u