Tomas Westring

Pro4us ramavtal med SLL

Pro4u har ramavtal med SLL avseende tre olika områden - Systemutveckling & Integration, Utredning & analys samt Implementering & Avveckling. De roller som ingår i respektive avtalsområde listas nedan.

Pro4us ramavtal med eHälsomyndigheten

Pro4u har ramavtal med eHälsomyndigheten, som arbetar för att Vision e-hälsa 2025 ska bli verklighet. Pro4u bidrar genom att leverera erfarna projektledare.

Pro4u Business System AB byter namn till Levilo

Levilo (fd Pro4u Business Systems AB) bildades sommaren 2006.  Levilo…