Svenska Spel Kundcase

Svenska Spel Kundcase

Framgångsfaktorer för att lyckas med ett komplext program

När Svenska Spel skulle anpassa verksamheten efter dataskyddsförordningen insåg man snabbt att det skulle bli ett mycket stort och komplext arbete eftersom det påverkade hela verksamheten med många olika personuppgiftsgrupper, system och processer. Svenska Spel startade därför ett program som skulle leverera alla dessa delar. Man valde att ta in en extern erfaren konsult för att säkerställa att man nådde ända i mål. Maria Wirlée från Pro4u axlade rollen som programledare.

I detta kundcase berättar Helene Cedertorn, chef för Koncernsäkerhet & Compliance på Svenska Spel om framgångsfaktorerna i programmet.

”Sättet vi arbetade på skapade stort engagemang både hos styrgrupp och deltagare.”

Helene Cedertorn
Chef för Koncernsäkerhet & Compliance
Svenska Spel