Inlägg

Kundcase Serviceförvaltningen fakturering
Svenska Spel Kundcase

Svenska Spel Kundcase

Framgångsfaktorer för att lyckas med ett komplext…

Inera kundcase

Inera byter teknisk plattform för flera stora webbtjänster Inera…

Ett lyckat projekt hos Vattenfall Eldistribution

I och med en ny lag om energiskatt blev Vattenfall Eldistribution skattskyldiga oavsett om de kunde fakturera sina kunder energiskatt eller ej. Med en omsättning på 10 miljarder är skattedelen på 3-4 miljarder inga småpengar. Läs om det lyckade projektet och framgångsfaktorerna som lyfts fram.