Inlägg

Pro4u tecknar ramavtal med Svenska Spel

Pro4u har tecknat ramavtal med Svenska Spel för konsulttjänster avseende IT-säkerhet.

Pro4u tecknar ramavtal med Stockholms stad

Pro4u tecknar ramavtal med Stockholms stad som omfattar konsulttjänster inom allt från verksamhetsutveckling och förändringsledning inom området digitalisering och it till systemutveckling och systemförvaltning.

Pro4u vald av SLL, Avdelningen e-hälsa och strategisk IT!

Pro4u är vald att leverera projektledare, test/testledare samt interaktionsdesigners till bland annat de nationella tjänsterna 1177 Vårdguiden och UMO (Ungdomsmottagning på nätet). Avropet omfattar 25 konsulter med option på ytterligare konsulter beroende på beställarens behov under 2018.

Pro4us ramavtal med SLL

Pro4u har ramavtal med SLL avseende tre olika områden - Systemutveckling & Integration, Utredning & analys samt Implementering & Avveckling. De roller som ingår i respektive avtalsområde listas nedan.

Pro4us ramavtal med eHälsomyndigheten

Pro4u har ramavtal med eHälsomyndigheten, som arbetar för att Vision e-hälsa 2025 ska bli verklighet. Pro4u bidrar genom att leverera erfarna projektledare.