Aktuellt

Pro4u tecknar ramavtal med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Pro4u har vunnit tilldelning i SKL Kommentus Inköpscentrals upphandling av IT-konsulttjänster och skriver därmed ramavtal med SKL för Stockholms, Uppsala och Gotlands län.

SLL, Inera, Stockholms stad, Kommuner och kommunala bolag finns bland de över 150 avropsberättigade parterna i avtalet som är giltigt 2 år med ytterligare 2 års möjlig förlängning.

Vi har redan idag många projekt inom vård och offentlig sektor. Detta avtal är ett bra komplement till våra befintliga ramavtal och ger oss utrymme att fortsätta växa. Upphandlingen lade stor vikt vid leveransförmåga, referensuppdrag och kvalitet vilket gör att vi är extra glada och stolta denna gång.

Våra projekt rör eHälsa, digitalisering, informationssäkerhet samt effektiviseringsprojekt. Bland annat utveckling av den nya plattformen för 1177 vårdguiden, e-arkivering, konsolidering av journalsystem, plattformsuppgraderingar mm – som alla ger mer vård per krona.

 

Upphandlingen omfattar IT-konsulttjänster inom följande kompetensområden:

  • Verksamhetsutveckling och strategi
  • Ledning och styrning
  • Systemutveckling/-förvaltning och infrastruktur
  • Arkitekter
  • Informationssäkerhet
  • Användbarhet, information och webb
  • Användarsupport

 

Avtalsspärr enligt LOU upphör den 31 augusti.