Inlägg av Ulrika

Pro4us ramavtal med SLL

Pro4u har ramavtal med SLL avseende tre olika områden – Systemutveckling & Integration, Utredning & analys samt Implementering & Avveckling. De roller som ingår i respektive avtalsområde listas nedan.