Inlägg av Ulrika

Välkommen till Sveriges första öppna GDPR-forum

”Nätverket för GDPR” är en öppen grupp på Linkedin för alla som har funderingar, frågor, tips och handfasta råd rörande hantering av persondata runt EU:s nya förordning, General Data Protection Regulation. Det är en mötesplats där vi utbyter GDPR erfarenhet med varandra, genom att vi hjälper varandra att hjälpa. Ingen fråga är för dum att […]

Vårstädning i IT-parken (GDPR)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft 25 maj 2018. Det innebär att en ny dataskyddsförordning kommer att ersätta den svenska personuppgiftslagen (PuL) och gäller alla företag i Sverige. Det är en ordentlig åtstramning för hantering av personuppgifter och måste prioriteras då stora bötesbelopp väntar de organisationer som inte följer dessa nya lagar. Tanken […]

Pro4us ramavtal med SLL

Pro4u har ramavtal med SLL avseende tre olika områden – Systemutveckling & Integration, Utredning & analys samt Implementering & Avveckling. De roller som ingår i respektive avtalsområde listas nedan.