Pro4u:s ramavtal med Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner

Pro4u:s ramavtal med Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner

Pro4u har tilldelats ramavtal för konsultstöd med stort fokus på innovationsfrämjande processer och digitalisering.

Det är Sundsvalls kommunkoncern, Timrå – och Ånge kommun som har gjort en gemensam ramavtalsupphandling. Syftet är att kunna förnya organisationen och kommunens tjänster för att möta invånarnas behov. Kommunerna behöver möta den demografiska förändring som pågår, som leder till att de behöver leverera mer till fler för mindre resurser.

De projekt som beställaren avser att nyttja detta ramavtal för är normalt mindre eller medelstora projekt och utgångspunkten är att uppdragen utförs på plats hos beställaren.

Omfattning

Avtalet omfattar följande områden:

  • Verksamhetsutvecklare 
  • Förändringsstöd 
  • Projekt- och uppdragsledning 
  • Informationssäkerhet, dataskydd, it-juridik och cybersäkerhet 
  • Teknisk utveckling och arkitektur 
  • Agilt utvecklingsstöd
  • Tjänstedesign 
  • Enterprise- och verksamhetsarkitektur
  • Systemförvaltning 

Ovanstående kompetensområden har alla en sak gemensamt och det är ett stort fokus på utveckling och förnyelse med stöd av digitalisering. 

Avrop från ramavtalet sker via Förnyad Konkurrens Utsättning (FKU). Tjänsterna specificeras i samband med den förnyade konkurrensutsättningen. 

Ramavtalet kan gälla som längst till och med 2025-05-30. 

Kontakta gärna mig om du vill veta mer

Edwin Horgmo 
E-post: edwin.horgmo@pro4u.com 
Tel: 0769-22 44 96 

Har du kompetens inom dessa områden och är verksam i Sundsvall? Anmäl dig till vårt konsultnätverk!

Läs mer om vårt konsultnätverk

Registrera dig i vår uppdragsportal

Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner ligger intill varandra i Västernorrlands län. Tillsammans har de ca: 120 000 invånare. Sundsvall har målet att skapa 5000 nya jobb till 2030 genom att jobba brett med att öka tillväxttakten i Sundsvall, att identifiera potentiella framtidsbranscher och i övrigt skapa förutsättningar för tillväxt.

Läs mer om våra övriga ramavtal

CSN

Ansvarig: Göran Edin

Region Stockholm

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Region Västerbotten

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Västernorrland

Ansvarig: Henrik Rydell

Sinfra

Ansvarig: Göran Edin

SKL/Kommentus

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Statens tjänstepensionsverk

Ansvarig: Henrik Rydell

Stockholms stad

Ansvarig: Henrik Rydell

Svenska Spel

Svenska Spel Kundcase

Ansvarig: Göran Edin

Sveriges Radio

Ansvarig: Henrik Rydell

SVT & UR

SVT

Ansvarig: Henrik Rydell

Tillsammans med våra partners och konsulterna i vårt nätverk har vi lyckats vinna flera stora ramavtal. Vi annonserar löpande förfrågningarna i vår Uppdragsportal. Vi stöttar också beställare och konsulter med framtagning av de förfrågningsunderlag och utvärderingsmallar som behövs vid förnyad konkurrensutsättning.

Vill du ha hjälp? Kontakta avtalsansvarig