Pro4u:s ramavtal med Region Västerbotten

Pro4u tecknar avtal med Region Västerbotten avseende IT-konsulter

Region Västerbotten  har två viktiga uppdrag som behöver och förutsätter varandra – hälso- och sjukvård och regional utveckling. Umeå, Skellefteå och Lycksele är tre städer i regionen. Drivkraften är att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med.  

Regionens huvuduppdrag;  

 • Hälso- och sjukvård samt tandvård 
 • Folkhälsa och social välfärd 
 • Kollektivtrafik 
 • Regional utveckling och kultur 
 • Forskning, innovation och utbildning 
 • Engagemang i länets intressen nationellt och internationellt   

Norrlands universitetssjukhus är norra Sveriges största arbetsplats med 5 700 anställda och total har regionen 10 000 medarbetare.  

Ramavtal för alla typer av IT-konsulter  

Regionen gick ut med förfrågan i februari 2021 för att täcka regionens hela behov av it-konsulter. Allt från enstaka expertkompetenser, hela team för projekt till specifika uppdrag samt volymer. Uppdragens längd kan variera från enstaka timmar till flera år. 

Efter utvärdering i två steg tecknade regionen ramavtal med de leverantörer som uppfyllde regionens krav på bland annat teknisk förmåga och kapacitet.  

Vi ser fram emot att få möjlighet att arbeta tillsammans med Region Västerbotten. Vi är övertygade om att vi kan bidra till att stärka regionen. Pro4u har lång erfarenhet av digitalisering inom vården, automation och genomförande av strategiska förändringar som påverkar organisation och befintliga systemlösningar inom offentlig verksamhet. Inte minst inom vården där digitaliseringen visat sig så viktig för oss medborgare, särskilt under rådande tider. 

Omfattning

Avrop från ramavtalet kommer att göras genom förnyad konkurrensutsättning där uppdragets omfattning specificeras tillsammans med krav och utvärderingskriterier.  

Exempel på kompetenser och roller som kan komma att avropas: 

 • Användbarhet
 • Drift och Support
 • Informationssäkerhet
 • IT-infrastruktur
 • Ledning och styrning
 • Systemutveckling och systemförvaltning
 • Verksamhetsutveckling och strategi

Exempel på uppdrag som kan komma att avropas: 

 • Systemutvecklingsprojekt
 • Systemförvaltning
 • Verksamhetsutveckling
 • Utredningar/granskningar

Avtalsperiod: Gäller till 2023-05-31 och kan därefter förlängas i ytterligare två år. 

Priser: Priser fastställs vid förnyad konkurrenssättning.  

Henrik Rydell

Kontakta gärna mig om du vill veta mer

Henrik Rydell 
E-post: henrik.rydell@pro4u.se 
Mobiltelefon: 0709-27 62 49 

Läs mer om våra övriga ramavtal

Adda (Sveriges kommuner och regioner)

Ansvarig: Fredrik Hagelin

CSN

Ansvarig: Göran Edin

Kommuner (egna ramavtal)

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Stockholm

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Region Västernorrland

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Östergötland

Ansvarig: Henrik Rydell

Sinfra

Ansvarig: Göran Edin

Statens tjänstepensionsverk

Ansvarig: Henrik Rydell

Stockholms stad

Ansvarig: Henrik Rydell

Svenska Spel

Svenska Spel Kundcase

Ansvarig: Göran Edin

Sveriges Radio

Ansvarig: Henrik Rydell

SVT & UR

SVT

Ansvarig: Henrik Rydell

Tillsammans med våra partners och konsulterna i vårt nätverk har vi lyckats vinna flera stora ramavtal. Vi annonserar löpande förfrågningarna i vår Uppdragsportal. Vi stöttar också beställare och konsulter med framtagning av de förfrågningsunderlag och utvärderingsmallar som behövs vid förnyad konkurrensutsättning.

Vill du ha hjälp? Kontakta avtalsansvarig