Pro4u:s ramavtal med Region Västernorrland

Ramavtal för IT-konsulter med Region Västernorrland

Region Västernorrland ansvarar för att det finns bra sjukvård för alla, och att ge förutsättningar för en god hälsa för alla invånare i Västernorrland. Genom insatser för tillväxt, för utbildning, kultur och forskning bidrar Region Västernorrland till att skapa ett livskraftigt län.  

Region Västernorrland har ca: 245 000 invånare och är arbetsgivare till ca: 6 800 personer. 

Ramavtal för konsulttjänster inom IT

Upphandlingen syftar till att täcka Region Västernorrlands behov av konsulttjänster inom IT eller med anknytning till IT. Ramavtalet omfattar till exempel: Informationssäkerhet, Infrastruktur, Ledning och styrning, Systemutveckling och systemförvaltning, Verksamhetsutveckling och Strategi. Även andra områden kan komma att efterfrågas.  

Uppdragen som kommer att avropas kan omfatta både resurskonsulttjänster och uppdragskonsulttjänster.  

Pro4u har mer än 20 års erfarenhet av offentlig sektor och stor erfarenhet av digitalisering inom vården och e-hälsa men även av strategiska förändringar som påverkar organisation och befintliga systemlösningar inom offentlig verksamhet. I vårt nätverk finns många erfarna konsulter som kan bidra till utvecklingen av regionen. 

Omfattning

Avrop från ramavtalet kommer att göras genom förnyad konkurrensutsättning där uppdragets omfattning specificeras tillsammans med krav och utvärderingskriterier. Beställaren anger i samband med avrop om det avser en resurs- eller uppdragskonsulttjänst.   

En resurskonsulttjänst kan innebära att konsulten förstärker Region Västernorrlands IT-organisation, exempel kan vara vakanser eller tillfälliga toppar i arbetsbelastning. Konsultens roll kan även innebära 

att förstärka IT-organisationens kompetens eller tillföra kompetens som saknas inom vissa områden. Konsulten arbetsleds av beställaren.  

En uppdragskonsulttjänst har ofta ett mer självständigt uppdrag. Detta innebär att leverantören ska ta huvudansvar för ett resultat för visst specificerat uppdrag, där leverantörens, eventuella underleverantörer 

och eventuellt även beställarens personal ingår. Resultatet ska definieras i en uppdrags-/kravspecifikation, så att leveranskontroll kan utföras vid del- och/eller slutleverans. 

Avtalsperiod: Gäller till 2026-05-20. 

Priser: Priser fastställs vid förnyad konkurrenssättning.  

Henrik Rydell

Kontakta gärna mig om du vill veta mer

Henrik Rydell 
E-post: henrik.rydell@pro4u.se 
Mobiltelefon: 0709-27 62 49 

Har du kompetens inom dessa områden och är verksam i västernorrland? Anmäl dig till vårt konsultnätverk!

Läs mer om våra övriga ramavtal

Adda (Sveriges kommuner och regioner)

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Bolagsverket

Ansvarig: Henrik Rydell

CSN

Ansvarig: Göran Edin

DIGG

Ansvarig: Henrik Rydell

Kommuner (egna ramavtal)

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Stockholm

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Region Västerbotten

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Östergötland

Ansvarig: Henrik Rydell

SCB

Ansvarig: Henrik Rydell

Sinfra

Ansvarig: Göran Edin

Statens tjänstepensionsverk

Ansvarig: Henrik Rydell

Stockholms stad

Ansvarig: Henrik Rydell

Svenska Spel

Svenska Spel Kundcase

Ansvarig: Göran Edin

Sveriges Radio

Ansvarig: Henrik Rydell

SVT & UR

SVT

Ansvarig: Henrik Rydell

Tillsammans med våra partners och konsulterna i vårt nätverk har vi lyckats vinna flera stora ramavtal. Vi annonserar löpande förfrågningarna i vår Uppdragsportal. Vi stöttar också beställare och konsulter med framtagning av de förfrågningsunderlag och utvärderingsmallar som behövs vid förnyad konkurrensutsättning.

Vill du ha hjälp? Kontakta avtalsansvarig