Pro4u:s ramavtal med Region Stockholm

Pro4u tecknar avtal med Region Stockholm avseende IT- Konsulttjänster

Region Stockholms huvuduppgift är att se till att länets invånare har tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Regionen står även för den långsiktiga planeringen för länet, skapar förutsättningar för tillväxt samt bidrar till kulturen i länet.

Visionen är att vara en attraktiv, hållbar växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva utforma sina liv och fatta avgörande beslut. Man är en av Sveriges största arbetsgivare med 45 000 medarbetare. Här arbetar bland annat röntgensjuksköterskor, samhällsplanerare, ingenjörer, kulturstrateger och ortopeder. Totalt finns ett hundratal yrkesgrupper inom Region Stockholm.

Hur utvärdering av anbuden gick till

Regionen gick ut med anbudsförfrågan i oktober 2020 och utvärderingen av inkomna anbud gjordes utifrån leveranskapacitet, referensuppdrag, pris och leveranskvalitet. Bedömningen av leveranskvalitet omfattade anbudsgivarens arbetssätt, rutiner, processer och verktyg och strukturkapital. Regionen ställde också krav på hållbarhet, kvalitetsledningssystem, informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Vi är stolta över att ha blivit valda som leverantör till regionen. Alla erfarna konsulter i vårt nätverk kan känna sig utvalda!

Omfattning

Avtalet för systemutveckling och systemintegration innehåller följande roller:

 • Enterprisearkitekt
 • Integrationsarkitekt
 • Kravanalytiker
 • Lösningsarkitekt
 • Process- och verksamhetsutvecklare
 • Projektledare förändringsledning
 • Projektledare och Teknisk projektledare
 • Systemutvecklare
 • Teknisk arkitekt och Infrastrukturarkitekt
 • Testare
 • Testledare
 • Utbildningsspecialist
 • Verksamhetsarkitekt
 • Informatiker

Avtalsperiod: Gäller från 2021-03-01 i 2 + 2 år

Priser: Takpriser per kompetensnivå 1-4, inget takpris på nivå 5

Upphandling: avrop enligt FKU (förnyad konkurrensutsättning)

Fredrik Hagelin

Kontakta gärna mig om du vill veta mer

Fredrik Hagelin
E-post: fredrik.hagelin@pro4u.se
Mobiltelefon: 0709-95 12 25

Vi ser fram emot att få fortsätta att arbeta tillsammans med Region Stockholm. Pro4u har lång erfarenhet av digitalisering inom vården, automation och genomförande av strategiska förändringar som påverkar organisation och befintliga systemlösningar inom offentlig verksamhet. Vi är övertygade om att regionens satsning på ökad digitalisering kommer generera många spännande projekt framöver. Inte minst inom vården där digitaliseringen visat sig så viktig för oss medborgare, särskilt under rådande tider.

Läs mer om våra övriga ramavtal

Adda (Sveriges kommuner och regioner)

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Bolagsverket

Ansvarig: Henrik Rydell

CSN

Ansvarig: Göran Edin

DIGG

Ansvarig: Henrik Rydell

Kommuner (egna ramavtal)

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Västerbotten

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Västernorrland

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Östergötland

Ansvarig: Henrik Rydell

SCB

Ansvarig: Henrik Rydell

Sinfra

Ansvarig: Göran Edin

Statens tjänstepensionsverk

Ansvarig: Henrik Rydell

Stockholms stad

Ansvarig: Henrik Rydell

Svenska Spel

Svenska Spel Kundcase

Ansvarig: Göran Edin

Sveriges Radio

Ansvarig: Henrik Rydell

SVT & UR

SVT

Ansvarig: Henrik Rydell

Tillsammans med våra partners och konsulterna i vårt nätverk har vi lyckats vinna flera stora ramavtal. Vi annonserar löpande förfrågningarna i vår Uppdragsportal. Vi stöttar också beställare och konsulter med framtagning av de förfrågningsunderlag och utvärderingsmallar som behövs vid förnyad konkurrensutsättning.

Vill du ha hjälp? Kontakta avtalsansvarig